fbpx

ASA Osiguranje

About the project

Services: Social Media Management; Social Media Ad Management; Graphic Design

A direct correlation between success and reliability has always been present, and it is shown best in the best of us, where a thorough approach in everything they do bears fruit both for them and the ones in their care.

The experience of working with one of the most popular insurance companies in the region has been a refreshing experience for both parties, as the Client has given us a peek into their world and what it entails, while we have been able to make their social media pages POP! with the introduction of a new character / mascot that embodies the Client’s key strengths: speed and reliability.

Through accurate execution of different graphic design projects, we have been able to present the Client in an original, yet professional, light that enabled them to increase their presence in the digital landscape among their competitors.


Usluge: Menadžment društvenih mreža; Menadžment oglašavanja na društvenim mrežama; Grafički dizajn

Direktna poveznica između uspjeha i pouzdanosti je oduvijek bila prisutna, i to je prikazano najbolje u onima koji su najbolji među nama, gdje temeljan pristup u svemu što rade donosi plodove za njih i one o kojima brinu.

Iskustvo rada s jednom od najpopularnijih osiguravajućih društava u regiji je bilo osvježavajuće, kako za nas, tako i za klijenta, koji nam je pružio poseban pogled na njihovu industriju, svakodnevnicu i generalni pristup tržištu, dok smo mi njihove stranice na društvenim mrežama ukrasili kreacijom novog lika / maskote koji utjelovljuje klijentove ključne prednosti – brzinu i pouzdanost.

Precizna egzekucija raznih projekata grafičkog dizajna, klijenta smo prikazali u originalnom, profesionalnom svjetlu koji im je otvorio put kad proširenju njihove prisutnosti u digitalnom svijetu iznad njihove konkurencije.

ASA Osiguranje